2017. február 28., kedd

Pallos Péter nyilatkozata


Egy új civil, nonprofit kezdeményezés a pécsi Kertvárosban. Pallos Péter szintén részt vett az
utolsó csoportos kiállításon a Pepitában, és ott még semmit nem említett.
Ha Lillának tetszik az ötlet, szívesen részt vennék vele egy újabb közös kiállításon. 

Találkozás Daseinanalízis élményével, különös tekintettel vizualításra

Brueghel: Bábel tornya (16.sz)

A "Daseinanalízis" szóval első-ízben Heller Ágnes: Az álom filozófiája -című könyvében találkoztam. Akkor már olvasgattam Heidegger munkáit, és rájöttem, sokat segít, ha elolvasok minden vele kapcsolatos tanulmányt. Azt láttam már, hogy sok filozófus téved Heidegger szándékaival kapcsolatban, túlmegy azon a gondolati körön, amit a német filozófus soha nem vitt metafizikai konkrétségig, nem tárgyiasított el azzal, hogy nem hagyott vele kapcsolatban gondolni valót. Heidegger az igazság megpillantását nem orozta el másoktól, nem tett senkin nyelvi erőszakot, viszont alaposan megnehezítette azok útját, akik puszta tudásredukciók útján próbálnak végső igazságokat kreálni.
Heller Ágnes "álomfilozófiája" szürrealistaként alapmű. 
Igen gyorsan feltűnt, hogy  szürrealista mozgalom tagjai, és vezetőjük Breton sem fejtett ki soha végső konklúziókat, -mintha ismerték volna Heidegger munkáit, ami kortársként nem is volt kizárt.
Én még is azt gondolom, saját álom, (és, vagy) tudattalan feltárásaik nyomán jutottak az álomműködés olyan mintáihoz, amely mindig vonatkozik, ám soha nem konkrét, rámutat valamire, még is tendenciákhoz kötött, nem lezárható és kimeríthető.
Szürrealisták ezen a módon emelkedtek  modern művészeti iskolák élvonalába, és határozták meg a jövőt.
Mindez a mintázat számomra, lefedi egy festmény ismérveit. 
A festmény létező, de nem tárgyias, tovább értelmezhető más és más fénytörésben, látószöggel.

Visszatérve Heller Ágnes hivatkozására, -arról beszélt, hogy az álomfordítás és értelmezés megfelelő eszköze számára a daseinanalizis.
Mi hát a daseinanalizis?! 
"A Daseinanalízis a pszichoanalízis­, a fenomenológia és a hermeneutika áramlatainak találkozásából létrejött irányzat és iskola....
 A husserli fenomenológia és különösképpen a heideggeri hermeneutikai ontológia látásmódját, világ- és emberképét egy új pszichoanalitikai-pszichiátriai felfogás elméleti és gyakorlati alapjává tette."

Azt ugyan írják, hogy az alapítók, -akiknek Heidegger Svájcban szemináriumokat tartott,- elvétették Heidegger eredeti szándékait, viszont ezt hasznos és építő módon tették.
Kulcsszó az idézet végénél található. 
Az "elméleti és gyakorlati alap" Heidegger olyan mértékű kifejtése, ahogyan azt ő maga soha sem tette, tehát elmozdulás a metafizikai konkrétség irányába, ám csak annyira, hogy az elmélet terjeszthető, könnyen (könnyebben) oktatható és megérthető legyen, és így változzon  gyakorlati alkalmazás eszközévé.

Mi  közös ontológia, az álom, daseinanalízis és festészet között?!

Az, hogy úgy szólítja meg az embert, ahogyan az magától,  saját létében mutatkozik, a maga egyszeri, különös és nagyon komplex létében, megadva az egyszeriség méltóságát.

Ez az amiről  metafizika elfeledkezett, oltárt emelve általánosnak és neki lényeges, hasznos tulajdonságoknak, az uralmi szemléletnek.
Ez az amit  művészet,  festészet saját gyakorlatára való tekintettel kizárólagosan őrzött, talán öntudatlanul is, -feltéve ha nem veszett bele, valamiféle világnézeti árulásba!

2017. február 27., hétfő

Jelenlét jelenés

      

      Festményterv:Jelenlét jelenés

Elvileg ez a harmadik kép a "reflex" sorozatból. Már dolgozom rajta, a megfestésén.
 A "reflex" szó itt duplán is idéző jelben lehetne, hiszen az üzletház kétoldali kirakatain nem tükröződik semmi.
A folyosó nem túl széles, az üzletek elegánsak, a kirakatok tartalma elvileg látható. A központi női alak lebeg, -nem túl magasan, mint az antik képek istennői,- és   lepel  vörös, nem pedig kék, mint az ég, mint a szellem színe. 
Az üzlet álomban értékcserére utal, hiszen igazi szellemi környezetben nincsen tárgyi-anyagi cserealap. Olyan analógia ez mint az evés, a tudattalanban megjelenik, mint minden tudatos érzékelés, ám mivel az anyagcsere biológiai, álomban értékintegráció, valami fontos befogadása, amit meg kell emészteni.
Igyekeztem az akt metafizikai tartalmát irracionális lehatárolásokkal keretek között tartani, viszont lételméleti szempontból (daseinanalizis) felszabadítani, és így jutni többes jelentéshez. 
Ám ez leginkább nekem fontos élménydifferencia, bőven elég, ha kapcsolódó élmény irracionalizmusában  ismerős és valami módon élőn közeli.
   

2017. február 25., szombat

Szivvel- lélekkel 2Mereteiné Matosics Ágnes‎ fotói.
Kávorka Csaba Festő, Rékai Lilla grafikus,Mereteiné Matosics Ágnes‎ és Obert Éva művész.
2017. február 24., péntek

Anna a Bécsi Művészeti Egyetemen

Zilahi Anna rokonom, aki most Bécsben tanul a Művészeti egyetemen. Büszke vagyok rá!!


Szívvel-Lélekkel Csoportos kiállítás 1.


Ezen a csoportos kiállításon ezzel a három festménnyel szerepelek. A képek régebben készültek, de még sehol nem voltak kiállítva. Megnyitó fotóit és amikor meg lesz, a videót is meg fogom osztani veletek. 
2017. február 21., kedd

Jövő potenciálok

Pénteken megnyitó a Pepita Kultúrtérben a Balkány ligetben. Irtózatosan régen jártam ott, még gyerekkoromban, amikor Rodolfo, a közismert bűvész bemutatót tartott. Én voltam a segéde, de nem sokáig. Két különálló fémkarikát titokzatos módon egybe kapcsolt, azután szét is szedte. Ezután a kezembe adta, gondolom a következő trükk jött volna, de én minden racionalitás ellenére, szintén megpróbáltam egybekapcsolni a karikákat. Gyorsan kikapta a kezemből és a helyemre küldött.
Ennyi volt  bűvész pályafutásom, pedig siker estén most biztos nem itt tartanék.


Ezt a képet a nettről szedtem le. A hely a rendszerváltás körül teljesen lepusztult, viszont gondolom a Zsolnay negyed miatt is, szépen rendbe hozták. 
A bűvészmutatvány most három régebbi képemmel történik, és bár a meditációs aktok is mehettek volna, - időközben kiderült,- már nem bontom ki a becsomagolt másik hármat. Azok sem voltak még sehol bemutatva.
Holnap elhozzuk filozófus barátommal a "Tektonikai ablakok" festményeit. Ez a kiállitás remekül sikerült, még akkor is, ha sok művész ismerősöm nem jött el. Mentségükre legyen mondva, a városban sok egyéb program zajlott, viszont mint halottam Otiliától, így is voltak negyvenen, plusz akik utóbb megnézték.
A toronyházak felül és alulnézetének egybekapcsolása vezetett a különálló terek végiggondolásához, amelyek az eltérő világok kapcsolatainak továbbgondolása lesz. Egy világ van, de azon belül sok, amelyeket mi hozzuk létre, néha meglehetős emberi önkénnyel jelölve ki határaikat.
A metafizikai gyakorlat, hogy saját világunk ismeretei alapján behatolunk  eltérő világba, ott kulcspontokat jelölünk ki, és azok alapján megkíséreljük manipulálni, uralom alá hajtani. Pontosan úgy, akár a természetet, -bár ennél lokálisabb példát is keríthetnénk.
Viszont én nem vagyok szubjektum. " A világ bennem van és én a világban." 
Van köztes is ahonnan mindkét (vagy több) világ szemlélhető, sőt ontológiai módszer, hogy a sajátunk is szemügyre vegyük. 
Naná, hogy Hidegger!
Az ember előre fut saját jövő potenciáljaihoz, azokhoz a lehetőségekhez amiket meg kellene valósítania, és felméri mit is tett  tényleges jelenben mindezekért, vagy mit szabotált el. Onnan visszatérve szembenézhetünk önmagunkkal, értelmes e  létünk, vagy csak időt vesztegetünk. 
Visszatérve  világokhoz, néha egyezményesen jelzett a különállás, máskor  határok egybemosódnak. Az is előfordul, hogy  világok közötti kapcsolat lényegibb, az átfedések izgalmasabbak, merev pszichikai falak valójában átjárhatóak,  tehát kapcsolt játékterekként kezelem  problémát. Itt aztán valóban minden festmény reflex, vizuális fenomén, létmegmutatkozás lehet(ne).
Ennyit  tervekről.

2017. február 19., vasárnap

Új nyári kollekció- új festmény

Rékai Zsolt festménye (reflex sorozat)

Még tél van, ám de mikor gondoljon az ember a "nyári kollekció"-ra?!

Még állványon és a "firka" terv


2017. február 18., szombat

Pepita Kultúrtér Szívvel-LélekkelEz lesz a soron következő csoportos kiállítás amin 3 festménnyel fogok szerepelni. A dolognak két illetve három fontos vonatkozása van.
Jelen lesz Lilla, aki miatt elfogadtam a meghívást.
Jön Jávorka Csaba festő barátom, akivel rengeteg megbeszélni való lesz.
Mint kiderült ennek a rendezvénynek egyik fő szervezője:
"Tisztelt festőművészek, alkotók!
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a 2017 június 22-23-24-25-én megrendezésre kerülő nemzetközi festmény-kiállításra.
Az esemény különlegessége, hogy non-profit kezdeményezésű és szervezésű nemzetközi művésztalálkozó és kiállítás lesz amely lehetőséget ad minden korosztály minden alkotóművésze számára, hogy elérhető áron tudja képeit kiállítani valamint lehetőséget nyújtunk önálló kiállítások megrendezésére és bemutatására is a rendezvény keretein belül.
A rendezvény magas színvonalát mind az exkluzív helyszín Budapest Lurdy ház, mind pedig a résztvevő külföldi profi nagymesterek garantálják a hazai művészvilág ismert és ismeretlen nagyjaival együtt.
Célunk Magyarország bekapcsolódása a nemzetközi művészvilág életébe, hasznos kapcsolatok és barátságok kialakítása.

Várjuk minden országból minden műfaj kétviselőjét a klasszikus és modern festészeten belül

Valamint:
szobrászok és
Graphiti, Srteet-Art művészeket."A "Szívvel Lélekkel kiállításon eredetileg egy hármas sorozattal szerettem volna szerepelni, ám mint kiderült, ott is sok a gyerek, ami sok helyen kizáró ok. Sebaj, van más is talonban.Rékai Zsolt Morf 1, 2, 3,
2017. február 17., péntek

Helyi mintavételezésA mai délutánt helyi művészeti rendezvények megtekintésére szántam. A KME 20+2 című kiállítást a RENESOUND Galériában nem tudtam megnézni. A megnyitóról későn értesültem, aminek kihagyása nem nagyon nagy gond. Gondolom a fiuknak valami közbe jött, mert 4 után már le volt zárva a feljárat.
Ezt követően a Nick galéria következett.

Kme202 / A Közelítés M. E. kiterjesztett jubileumi kiállításának építészeti része. Ide persze korán érkeztem, de mivel tudtam fotózni, itt tudatosan hagytam ki a megnyitót.


Krisztián mondta, a Pécsi Galériában is van megnyitó. Átmentem oda, de ott változatosság kedvéért  végét csíptem el  dolognak.
Schubert Péter alkalmazott grafikus dolgai között láttam néhány igazán jó alkotást.
Jarmeczky István festő ismerősöm megnézte a "Tektonikai ablakok" kiállítást és teljes értékűként emelte ki  három közelmúltban festett képemet. Ez számomra nagy elismerés. Az ő kritikáját szívesen fogadom, és ami észrevételt tett más festmények kapcsán az is lényegi. 
Örültem annak is, hogy élőben látta, mit is művelek.

Ezen a kiállításon Valkó László tanár úrral is találkoztam, akit még a rendszerváltás idején ismertem meg. Akkoriban filozófus barátommal Gáborral liberális kiadványt szerkesztettünk, és tőle kaptunk grafikákat. Emlékszem akkori festményeire. Voltunk  lakásán a Király utcában, közvetlen a Képcsarnok mellett. Szóba került kiállítása a Műcsarnokban: Európai Mezők. 
Amikor az egyetemen dolgoztam, gyakran megnéztem  festő szakos növendékek munkáit. Nekem úgy tűnt, Valkó tanár úr tanítványai jobbak az akkori, ottani átlagnál.  

"Schubert Péter Tótfalusi-díjas tipográfus, grafikus villányi származású, Pécsett született 1946-ban, s itt végezte iskoláit is. A Művészeti Gimnáziumban érettségizett, majd a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán kapott üzemmérnöki diplomát.

Szekszárdon és Budapesten a nyomdaiparban dolgozott 1971-től. Közel két évtizedig tagja volt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tipográfus-képzője felvételi- és vizsgabizottságának. Ugyanitt több éven át tanított 2015-ig. Jelenleg a Metropolitan Egyetem tipográfusainak képzésében vesz részt.

Főképpen alkalmazott grafikai anyagot állít ki, ami felöleli az elmúlt negyvenöt év fontosabb állomásait. A kiállításon csomagolóanyag grafikák, logók, emblémák, címerek, könyvek, meghívók, prospektusok, címkék, oklevelek, plakátok, CD-borító- és koronggrafikák, újság- és folyóiratfejlécek, katalógusok, fotók és még sokféle grafikai munka szerepel.

A kiállítás címe: 70kedés. Ezt az anyagot Schubert Péter 70. születésnapjára gyűjtötte össze, ez az apropó adta a tárlat címét."


Pécsi Galéria anyagaMindezek után átmentem a Nádor Galériába, ahol Bóbics Dia festőnő virágcsokrot kötött, gondolom a Nick megnyitóra.
Itt is körülnéztem.